معرفی پکیج لاراول X-Ray

معرفی پکیج لاراول X-Ray

 پکیج Laravel View X-Ray به توسعه دهندگان امکان مشاهده مطابقت خروجی HTML با بخش های مختلف لاراول را می دهد.

برای نصب این پکیج می توانید از دستور Composer زیر اقدام کنید.

composer require beyondcode/laravel-view-xray --dev

پس از نصب پکیج لاراول X-Ray و فعال کردن آن با استفاده از کلیدهای ترکیبی Cmd + Shift + X (Ctrl + Shift + X on Windows) می توانید از پکیج فوق استفاده کنید.

نکته مهم ایسنت که پکیج X-Ray نیاز به jQuery دارد.

 

پکیج X-Ray - همیار لاراول

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نمایش بصری خوبی شاهد هستیم. همچنین برای خروج از X-Ray UI از کلید ESC استفاده کنید.

 

غیرفعال سازی این پکیج از طریق تغییر فایل تنظیمات پکیج امکانپذیر خواهد بود.

<?php

return [

  /*
   * Determines if the Xray package should be enabled.
   */
  'enabled' => env('XRAY_ENABLED', true),

  /*
   * If you want to exclude certain views from being processed by Xray,
   * you can list them here. Be aware that the check only applies to the
   * root views that you add here. If these views include other views
   * themselves, they need to be excluded manually.
   */
  'excluded' => [
    //
  ],

];

برای اطلاعات به آدرس گیت هاب beyondcode/laravel-view-xray مراجعه کنید. موفق باشید.

مطالب مشابه