حذف Artisan Optimize در لاراول 5.6

حذف Artisan Optimize در لاراول 5.6

یکی از مواردی که در composer.json لاراول 5.5 مشاهده میشود که حضور post-install-cmd   و post-update-cmd است که از بهینه سازی ساختار لاراول جلوگیری میکند ولی با این وجود دستور Optimize همچنان وجود دارد.

در راهنمای 5.5 اشاره شده است:

همزمان با بهبود سیستم PHP op-code caching احتیاج چندانی به دستور Artisan Optimize نخواهد بود. می بایست مراجع این دستور در گسترش اسکریپت ها حذف شده در حالیکه در نسخه های آینده این اتفاق خواهد افتاد.

مطالب مشابه